UK

Анестезія при операціях

Щодня з 8.00 до 21.00 +380 98 555 47 78

Проведення лапароскопічних операцій потребує забезпечення загалальної анаестезії.

На даний момент розвитку анестезіології та медицини в цілому загальна анестезія є найбільш безпечним типом знеболення. В своїй практиці ми використовуємо мульмодальну аналгезію.

Мультимодальна аналгезія - це одночасне використання методик із різнми механізмами дії та/або різних знеболюючих препаратів, що дозволяє досягти маскимального знеболення при мінімальному впливі на організм людини. Так, перед виконанням невеликих розрізів шкіри, довжиною від 5 до 12 мм я знеболюю місце проколу місцевим анестетиком, недивлячись на те, що пацієнт знаходиться під загальним наркозим (фото 1). Використання такої методики призводить до повної адекватної анестезії та зменшує потребу в наркотичних анальгетиках. 

Фото 1. Введеня місцевого анестетика перед виконанням розрізу як компонента мультимодальної аналгезії під час проведення однопортової лапароскопії

Всі оперативні втручання під загальним знеболенням ми проводимо за домогою такої речовини як севоран (севофлюран).

Севоран - це сучасний інгаляційний препарат для наркозу, який дозволяє оперативно занурити людину в сон і провести операцію, не заподіявши шкоди його здоров'ю. Висока безпека цієї речовини дозволяє застосовувати його навіть маленьким дітям.

Сам севоран являє собою безбарвну рідину, яка не має запаху. Вводиться він інгаляційним шляхом, завдяки чому пацієнт швидко засинає, не відчуваючи почуття тривоги і інших неприємних відчуттів.

Крім цього севоран має цілу низку істотних переваг:

1. Не подразнює дихальні шляхи;

2. Практично не впливає на гемодинаміку;

3. Забезпечує безперервний контроль глибини наркозу;

4. Не бере участі в обмінних процесах,

5. Виводиться в незміненому вигляді;

6. Рідко призводить до небажаних наслідків;

7. Дозволяє знизити витрату за рахунок низкопоточной подачі;

8. Після загальної анестезії практично не залишається неприємних відчуттів;

9. Під дією препарату пацієнт швидко засинає, а після припинення його подачі практично відразу ж прокидається. 

Тому перше що кажуть мої пацієнти після того як прокидаються після операції: "А що, операцію ще не робили?".

При проведенні штучної вентиляції легень ми використовуємо як класичну интубацию, так і ларингеальні маски із катетером - в залежності від обсягу операції, що проводиться. В ході операції використовується чудовий наркозно-дихальний апарат експертного класу. Надійна і інформативна апаратура, під контролем анестезіолога, контролює глибину наркозу за параметрами дихання і гемодинаміки (фото 2).

Фото 2. Апаратура на якій ми проводимо загальну анестезію

Прокидається пацієнт в операційній, там же видаляється інтубаційна трубка. Зразу ж після операції ми переводимо наших пацієнтів у відділення інтенсивної терапії та реанміації (фото 3). Більшість пацієнтів перебуває там кілька годин. В палаті інтенсивної терапії здійснюється моніторинг усіх життево-важливих функцій організму, в кінці перебування виконується активізація пацієнта та його вертикалізація. Тому, після лапароскопічних операцій всі наші пацієнти активізуються і ходять самостійно в день операції. 

Фото 3. Відділення інтенсивної терапії та реанімації

Все це є компонентами так званої fast track хірургії ( "швидкого шляху в хірургії", "хірургія швидкого шляху", прискорення різних етапів лікувального процесу), або ERAS (early rehabilitation after surgery - рання реабілітація після операції).

ЩО ТАКЕ FAST TRACK- ХІРУРГІЯ?

До сих пір операції на органах черевної порожнини, малої миски вважалися хірургічним втручанням середнього рівня, після якого пацієнтам потрібно було провести в клініці мінімум 10-15 днів. Метод Fast Track відкинув довго діючі досі правила і догми хірургії: пацієнти можуть покинути клініку після такої операції вже через 1-3 дні, знову відчуваючи бадьорість і працездатність. "Зниження рівня стресу для організму призводить до швидкого відновлення" - ось точне пояснення концепції Fast Track. Як показує багаторічний досвід, операції викликають стресові реакції організму, які, природно, ускладнюють його відновлення.

Концепція Fast Track якраз і націлена на те, щоб якомога швидше відновити нормальну саморегуляцію організму.

Основними складовими  fast track хірургії є:

1. Доопераційне інформування пацієнта.

2. Відмова від підготовки кишечника перед операцією.

3. Відмова від премедикації в поєднанні зі зміною схеми інтраоперационной анестезії.

4. Застосування пробіотиків перед операцією.

5. Відмова від повного голодування перед оперативним втручанням.

6. Застосування розчину глюкози (глюкози) за 2 год до операції в комбінації з адекватному водному і електролітний навантаженням.

7. Регіонарна анестезія або короткодіючі анестетики.

8. Адекватний обсяг інфузії в периоперационном періоді.

9. Короткі розрізи (лапароскопія, міні-інвазивний доступ, поперечні розрізи).

10. Неопіоїдна анальгезія.

11. Відмова від рутинного використання дренажів та назогастральних зондів

Сучасне анестезіологічне обладнання, кваліфіковані анестезіологи дозволяють нам проводити оперативні втручання великої складності та об'єму у пацієнтів похилого віку та/або із супутніми захворюваннями (захворюваннями серцево-судинної системи, легень, цукровим діабетом, морбідним ожирінням).

На відео 1 представлений клінічний випадок етапного лапароскопічного оперативного лікування діафрагмальної грижі великих розмірів та пахових гриж велиих розмірів у пацієнта 86 років із серцево-судинною недостатністю. Недивлячись на супутні проблеми із серцем пацієнту виконано всі операції лапароскокпічно:

Відео 1. Етапне лапароскопічне лікування у пацієнта 86 років із серцево-судинною недостатністю

З повагою, хірург Кравцов Денис Ігорович