UK

Парастомальні грижі

Щодня з 8.00 до 21.00 +380 98 555 47 78

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ ПАРАСТОМАЛЬНИХ ГРИЖ

Парастомальні грижі - це особливий вид гриж передньої черевної стінки, які виникають у дефектах передньої черевної стінки, що утворились в результаті накладання (виведення) стоми на передню черевну стінку.

Враховучи те, що в світі колоректальній рак входить у п'ятірку найрозповсюдженіших пухлин людини  - щорічно зростає і кількість стомованих пацієнтів. 

Частота виникнення парастомальних гриж досить висока і складає від 30 до 50 %. Найбільш часто до виникнення парастомальної грижі призводить кінцева колостома - від 48 до 50 %, на другому місце - кінцева ілеостома - до 28 % випадків.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПАРАСТОМАЛЬНИХ ГРИЖ 

Парастомальні грижі поділяють на справжні парастомальні грижі та несправжні або підшкірний пролапс стоми. 

Справжня парастомальна грижа в грижовому мішку, крім кишки, що несе стому містить інші органи черевної порожнини.

Підшкірний пролапс стоми  містить в грижовому мішку тільки кишку, яка переміщується та  виведена в стому. 

КЛІНІЧНА КАРТИНА ПАРАСТОМАЛЬНОЇ ГРИЖІ

При справжніх парастомальних грижах спостерігаєтсья поява грижового випину навколо стоми, яки за короткий час збільшується в розмірах та значно збільшується при напруженні передньої черевної стінки.

Часто виникають порушення роботи стоми, болі в животі спастичного характеру при збільшенні розмірів грижового випину, внаслідок чого  пацієнту тяжко доглядати за стомою. 

При підшкірному пролапсі стоми - спостерігається пролабування кишки при фізичному навантаженні, виворот слизової кишки назвоні. 

ЛІКУВАННЯ ПАРАСТОМАЛЬНИХ ГРИЖ

Як і інші види гриж передньої черевно стінки лікування парастомальних гриж виключно оперативне. 

Якщо стома тимчасова і планується реконструктивно-вдновне втручання, то одночасно виконується і пластика парастомальної грижі. Це може бути аутопластика (власними тканинами), може бути алогерніопластика (із використанням імпланта-сітки).

При підшкірному пролапсі стоми найчастіше використовуєтся методика "keyhole technique" - навколо стоми імплант-сітка в апонерозі та мязах закриває пролабування стоми по типу замка для ключа (рис.1):

Рис.1. Схематичне зображення методики "keyhole technique"

Більш складними для пластики є пацієнти із парастомальною грижею при постійних справжніх стомах.

В таких випадках я використую також лапароскопічний доступ для пластики. Операція виконується із 4 проколів від 5 до 10 мм під загальним знеболенням. Виконується роз'єднання злук в черевній порожнині. Виділення вмісту грижового мішка та його вправлення. Ушивання дефекту навколо стоми та протекція дефекту спеціальним імплантом-сіткою, який закриває дефект зі сторони черевної порожнини, огортаючи саму стому (операція  "Sugarbaker").

Рис. 2. Схематичне зображення операції "Sugarbaker"

В клінічно складних випадках при парастомальних гриж гігантських розмірів  - може застосовуватись поєднання двох вище перерахованих методик, що називаеться методикою "Sandwich technique" -спочатку встановлюється сітчастий імплант за подобою «замкової щілини», який потім покривається другим сітчастим имплантом за методом Sugarbaker.

ПЕРЕВАГИ ЛАПАРОСКОПІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАРАСТОМАЛЬНИХ ГРИЖ

1. Мінімізація хірургічної травми.

2. Низький рівень можливості виникнення рецидиву (менше 3 %).

3. Мінімальний рівень післяопераційних гнійних ускладнень.

4. Відсутність в необхідності в транслокації стоми в інше місце черевної стінки.

5. Мінімальний больовий синдром.

6. Строки перебування в стаціонарі - 2-3 післяопераційні дні.

7. Активізація пацієнта в день операції.

8. Швидке повернення звичайного життя.

З повагою, хірург Кравцов Денис Ігорович