UK

Наукова робота

Щодня з 8.00 до 21.00 +380 98 555 47 78

 

Еволюція малоінвазивного лікуванння пахових гриж: методика ТАРР, ТЕР та е-ТЕР, Київ, 2019р. 

Вибір методу малоінвазивного втручання у пацієнтів з вентральними грижами, Київ, 2019р.

 • Кравцов Д.И. Выбор метода оперативного вмешательства в малоинвазивном лечении пациентов с первичными и послеоперационными вентральными грыжами, "Современные технологии в аллопластической и лапароскопической хирургии грыж живота
  Киев, 14-15 ноября 2019 г., с.48-49
 • Кравцов Д.И. Эволюция малоинвазивного лечения лечения паховых грыж, методики «ТАРР», «ТЕР» и «е-ТЕР». Материалы научно-практической конференции с международным участием «Современные технологии в аллопластической и лапароскопической хирургии грыж живота»
  Киев, 14-15 ноября 2019 г., с.50-51. 
 • Diagnostic and treatment management of assistant to suffered with the mine explosive trauma in the conditions of the modern hybrid war. Sergiy Guryev, Denis Kravtsov, Maximenko Maxim 
  39th SICOT Orthopaedic World Congress, 10-13 October 2018
 • Кравцов Д.І., Гурєв С.О., Максименко М.А., Марцинковський І.П., Ордатій А.В. Діагностично-лікувальна тактика надання медичної допомоги на ранньому госпітальному етапі постраждалим із мінно-вибуховою травмою в умовах сучасних бойових дій на прикладі проведення АТО на Сході України.. «Екстрена медицина: від науки до практики»
  № 2(28), с.104-112, Київ. 2018р
 • Кравцов Д.І, Гурєв С.О., Тітова Ю.П. Клініко-патоморфологічна характеристика сучасних бойових пошкоджень.«Травма»
  том 17,№3, с.13-18. Харків, 2017р
 • Гурєв С.О., Кравцов Д.І., Марцинковський І.П., Ордатій А.В. Забезпечення спадкоємності етапів надання медичної допомоги внаслідок бойових дій в зоні АТО. Проблеми військової охорони здоров’я». Збірник наукових праць військово-медичної академії.
  Випуск 48, с.4-9, Київ, 2017р
 • Кравцов Д.І., Гурєв С.О., Ордатій А.В.»Принципи медичного сортування поранених із мінно-вибуховими пошкодженнями внаслідок сучасних бойових дій»
  Хірургія України №4.2016, с.7-12
 • Кравцов Д.І., Гурєв С.О., Ордатій А.В.Стандартизована система оцінки вогнепальних та мінно-вибухових пошкоджень внаслідок сучасних бойових дій. / Гур’єв С.О., Кравцов Д.І.,Ордатій А.В.
  «Травма», том 17,№3, с.65-68. Харків, 2016р
 • Кравцов Д.І., Гурєв С.О., Ордатій А.В. «Характеристика сучасної мінно-вибухової травми»
  Хірургія України.1(57), 2016, с. 3-7
 • Кравцов Д.І., Гурєв С.О., Ордатій А.В., Казачков В.Є. Мінно-вибухова травма внаслідок сучасних бойових дій на прикладі проведення АТО на сході України.
  Травма, № 6, Том 16, с.5-15. Харьків, 2015р
 • Кравцов Д.І., Гурєв С.О, Ордатій А.В. Клініко-епідеміологічна та клініко-нозологічна характеристика постраждалих із мінно-вибуховою травмою в умовах сучасних бойових дій на прикладі проведення АТО на сході України.
  Київ, Клінічна хірургія, 11.2015.- с. 99
 • M.Tutchenko, D.Rudik, G. Rochin, B.Slonetskiy, I. Kluzko, D. Kravtsov, M. Novicova. Evaluation of the effect minimally-invasive laparoscopic surgical correction of hepaportal blood circulation in patients with gastro-esophageal bleeding.
  Bejing, China, Suppl 1/15 European surgery.2015. - p.39.
 • Тутченко М.І., Кравцов Д.І., Клюзко І,В, Андрієць В.С, Марчук С.Ф, Смовженко В.І., Хмеляр І.В. Спостереження хірургічного лікування Флегмони Фурньє.// Клінічна хірургія
  Київ,-2013,- №3 (856), - 2014,-с.65-66
 • Тутченко М.І., Клюзко І.В., Кравцов Д.І., Андрієць В.С., Марчук С.Ф, Смовженко В.І., Яковенко А.А. Флегмона Фурньє - від маніфестації до виписки.
  Хірургія України, - Київ, -2014,- № 2(50),- с. 34-36
 • Тутченко М.І., Клюзко І.В., Кравцов Д.І., Андрієць В.С., Марчук С.Ф., Смовженко В.І., Яковенко А.А., Сіренко О.В., Чиньба О.В. Дуоденектомія з транслокацією великого сосочка дванадцятипалої кишки з приводу гігантської заампульної виразки.
  Клінічна хірургія, - Київ, - 2013, - № 7, –с. 69-71
 • Тутченко М.І. Кравцов Д.І, Клюзко І.В., Андрієць В.С, Смовженко В.І, Марчук С.Ф, Яковенко А.А., Меліков З.А. Оцінка важкості стану та вибір об’єму оперативного у хворих з розлитим перитонітом.
  Шпитальна хірургія. Тернопіль, - № 3, - 2013р
 • Кравцов Д.І., Калабіга І.Е., Філіп С.С.  «Перебіг травматичної хвороби у постраждалих з важкою поєднаною травмою».  «VI Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених присвячена 65-річчю БДМУ»
  Чернівці 7-9 квітня 2009, с. 96
 • Кравцов Д.І. Філіп С.С. «Методика лікування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий деструктивний панкреатит». «Матеріали 76-ї міжвузівської наукової конференції студентів і молодих учених з міжнародною участю»
  І.Франківськ,-26-27 квітня 2007.с.77
 • Кравцов Д.І. Філіп С.С. «Функціональна печінкованедостатність та ендогенна інтоксикація у хворих на гострий деструктивний панкреатит»  Тези міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання в сучасній медицині»
  Харків,- 26-28 березня 2007,-с.72-73
 • Кравцов Д.І., Філіп С.С.»Функціональна печінкова недостатність у хворих з патологією панкреатобіліарної зони». «Матеріали IV-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених»
  Ужгород,-18-20 квітня 2006.-с.95-96
 • Кравцов Д.І. «Варіанти особливостей топографії  жовчних шляхів та використання їх в гепатохірургії». Міжнародна наукова конференція молодих вчених: «Молодь -  медицині майбутнього»
  Одеса,- 21-22 квітня 2005 .-с 44-45