UK

Можливості сучасної лапароскопічної хірургії

May 28, 202110:44

Можливості сучасної лапароскопічної хірургії

На консультацію звернувся пацієнт 64 років із скаргами на наявність паховогрижі зліва великих розмірів. Появу грижового випину пацієнт відмітив декілька місяців тому, але за цей час випин значно збільшився у розмірах.

Пацієнт консультований хірургом вищої категорії, кандидатом медичних наук Кравцовим Денисом Ігоровичем. Під час консультації, окрім пахової грижі зліва великих розмірів, у пацієнта виявлено післяопераційний рубець по серединній лінії живота від грудини практично до лона. Із анамнезу відомо, що в 2008 році пацієнту було виконано лапаротомію в екстреному порядку, після чого виникла серединна післяопераційна вентральна грижа. З приводу останньої в 2014 році пацієнта було прооперовано «відкритим» способом і встановлено, згідно виписки, сітку-імлант в позиції «sublay».

У верхньому та середньому сегментах післяопераційного рубця під час консультації виявлено грижові дефекти у вигляді «швейцарського сиру». Також, пацієнт повідомив, що неодноразово мав спроби виконання колоноскопії, але жоден раз не вдалось пройти в попереково-ободову кишку. Таким чином, діагноз після первинної консультації звучав так: «Рецидивна післяопераційна вентральна серединна грижа (M1-2W1R+1), злукова хвороба очеревини. Пахвинна грижа великих розмірів зліва (PL1)».

Пацієнт обстежений клінічно та лабораторно в умовах клініки CitiDoctor. На комп’ютерній томографії органів черевної порожнини виявлено три грижові дефекти по серединній лінії (фото 1, 2) та грижовий дефект в лівому пахвинному каналі (фото 3).


Фото 1. КТ із контрастуванням органів черевної порожнини та черевної стінки. Грижові дефекти по серединній лінії


Фото 2. КТ із контрастуванням органів черевної порожнини та черевної стінки. Грижові дефекти по серединній лінії


Фото 3. Грижовий дефект в лівому пахвинному каналі

Запропоновано лапароскопічне оперативне втручання із симультанною (одночасною) пластикою рецидивної післяопераційної вентральної грижі та пахвинної грижі, роз’єднанням злукового процесу в черевній порожнині.

Операцію виконано хірургом вищої категорії, к.мед.н. Кравцовим Денисом Ігоровичем. Після безпечного вхождення в черевну порожнину пʼятиміліметровим доступом виявлено виражений злуковий процес в черевній порожнині, у вигляді вростання всієї петлі попереково-ободової кишки до попередньо встановленого сітчастого імпланту, що знаходився не в позиції за прямими м’язами (як вказано у виписці пацієнта), а передочеревинно (фото 4). Такий злуковий процес із втягненням попереково-ободової кишки і пояснював неможливість виконання колоноскопії у пацієнта. Лапароскопічно виконано тотальне роз’єднання всіх злук в черевній порожнині та звільнення попереково ободової кишки (фото 5). Далі, виконано пластику комбінованої пахвинної рижі зліва за методикою «ТАРР» із встановленням анатомічного 3D-імпланту-сітки (фото 6). Після цього виконано пластику післяопераційної вентральної серединної грижі за методикою «IPOM Plus» сучасним полікомпозитним імплантом (фото 7).


Фото 4. Фіксація злуками попереково-ободової кишки до черевної стінки


Фото 5. Етап операції: лапароскопічне роз’єднання злук, вивільнення попереково-ободової кишки від попередньо встановленої сітки-імпланту


Фото 6. Етап операції: протезування лівого пахвинного проміжу анатомічним 3D-імплантом-сіткою


Фото 7. Протезування дефектів рецидивної післяопераційної вентральної серединної грижі полікомпозитним іплантом із системопозиційонування та фіксацією імпланту герніостеплером

Оперативне втручання виконано із 4-х маленьких проколів: одного 10 мм і трьох 5 мм (фото 8). Тривалість втручання становила 2 години 58 хв. Завдяки лапароскопічному оперативному втручанню в день операції пацієнт самостійно піднімався, ходив і вживав їжу. На відміну від «відкритих» типів втручань, носіння післяопераційного бандажу на черевній стінці не потрібно.


Фото 8. Розташування проколів, через які виконано втручання на передній черевній стінці

Строки перебування в стаціонарі – 1 післяопераційний день.

Сучасна високоспецалізована лапароскопічна хірургія, що представлена в клініці CitiDoctor, дозволяє виконувати одночасні хірургічні втручання на черевній стінці та органах черевної порожнини навіть у найскладніших випадках. При цьому досягається кращий функціональний ефект, мінімальні строки госпіталізації та практична відсутність больового синдрому в порівнянні із «відкритою» хірургією.
 

Ще статті
May 28, 2021

Можливості сучасної лапароскопічної хірургії

На консультацію звернувся пацієнт 64 років із скаргами на наявність паховогрижі зліва великих розмірів. Появу грижового...

Читати більше
May 28, 2021

Можливості сучасної лапароскопічної хірургії

На консультацію звернувся пацієнт 64 років із скаргами на наявність паховогрижі зліва великих розмірів. Появу грижового...

Читати більше
May 28, 2021

Можливості сучасної лапароскопічної хірургії

На консультацію звернувся пацієнт 64 років із скаргами на наявність паховогрижі зліва великих розмірів. Появу грижового...

Читати більше